in chữ SENSE CITY

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Mô tả:
Dạng cuộn thành phẩm

Số lượng

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • Màu sắc in: Màu hồng 
  • Màu keo:  Màu trắng sữa
  • Độ dính: 50mic, 55mic …
  • Độ dài: 80Y, 100Y, 150Y, 200Y …
  • Kích thước: 12mm, 24mm, 36mm, 48mm, 60mm, 72mm, …
  • Lõi: ϕ 3inch, 4mm
  • Trọng lượng: 230g ( 50mic x 48mm x 100Y )                
  • Áp dụng: Dán thùng carton, dán kiện hàng, dán sản phẩm …